VINCI LAUREATEM KONKURSU "€žBUDOWA ROKU 2010€"

Mił‚‚o nam poinformować, że 30 czerwca 2010 roku w konkursie organizowanym przez Polski Zwi±zek Inżynierów i Techników Budownictwa przy współ‚pracy Ministerstwa Infrastruktury oraz Głównego Urzę™du Nadzoru Budowlanego CENTRUM BIUROWE VINCI otrzymało

Nagrodę I Stopnia "€žBUDOWA ROKU 2010"€ť

w kategorii

OBIEKTY UŻYTECZNO¦CI PUBLICZNEJ

Budowa w systemie: Construction Management
  Główni wykonawcy:
 • Remax Construct Sp. z o.o., Kraków;
 • ZIS Technika Sp. z o.o., Kraków;
 • CB Aluminium System Sp. z o.o., Kraków;
 • Elektromontaż nr 2 Sp. z o.o., Kraków;
 • Dyskret Sp. z o.o., Kraków
  Główni projektanci:
 • mgr inż. arch. Andrzej Orłowski,
 • mgr inż. arch. Maciej Krawczyń„ski (architektura),
 • mgr inż. Marcin Sarata (konstrukcja)
Firma DYSKRET POLSKA wyst±pił‚a w roli inwestora zastępczego oraz inżyniera kontraktu budowy "€žCentrum Biurowego Vinci".

Katalog konkursu:    €žBudowa Roku 2010
oraz
€žBudowa Roku 2010€ť - www.budowaroku.pl